برخورداری از کارشناسان و متخصصان رشته‌های مختلف بیمه‌ای در سرتاسر کشور
بهره مندی از افسران راهور کارشناس رسمی دادگستری
بهره گیری از کارشناسان مجرب متخصص کشف جرم پلیس آگاهی
بهره مندی از کارشناسان متخصص پزشکی قانونی
استفاده از امکانات مناسب سخت افزاری و نرم افزاری
امکان مشاهده ی آنلاین روند تحقیق پرونده
پاسخگویی به بیمه گران محترم از طریق سامانه مناسب اینترنتی