پيشگيري از وقوع جرايم بیمه‌ای
کاهش حجم پرونده‌های مورد اختلاف بیمه‌ای
کمک به اجرای مناسب سیاست گزاری‌های بیمه‌ای
ارتقای استاندارد‌های تخصصی تحقیق پرونده در بیمه
نهادینه سازی پیشگیری تخصصی از وقوع جرائم بیمه‌ای
جلوگیری از تشکیل بخش عمده ای از پرونده‌های قضایی
آموزش و تربیت سرمایه ی انسانی متخصص در این حوزه
افزایش اعتماد عمومی به نهاد بیمه و توسعه صنعت بیمه کشور
حفظ مستندات و دلایل جرم جهت بهره برداری در مراجع قانونی
آگاه سازی بیمه‌گران از روش‌های متداول تقلب و تخلف در بیمه
تدوین و اجرای روشمند طرح‌ها و دستورالعملهای مربوط به کشف جرایم
جذب متخصصین انتظامی و قضایی جهت هم‌افزایی دانش و توانمندی‌ها
مطالعه، تحقیق و نیز تجزیه و تحلیل درباره علل ارتکاب تخلفات و تقلبات
پیاده سازی نظام مدیریت دانش بیمه برای استفاده موثر از دانش کارشناسی در این زمینه
هدف ما ارائه بهترین خدمات به شما می باشد .

مشتاقانه منتظر نظرات و انتقادات شما هستیم