هرچند این نهاد و تشکیلات ظاهراً ارتباط ذاتی با بیمه ندارد اما از آنجایی که فعالیت‌های بیمه در دو بخش خلاصه می‌شود که بخش اول جذب مشتری و فروش بیمه و بخش دوم نیز پرداخت خسارت است، اهمیت افسران تحقیق در بخش دوم محسوس می‌باشد. با این توضیح که در صورت وقوع حوادث موضوع بیمه، فروض‌ متعددی قابل تصور است، برای مثال در مبحث خسارت مالی یا جانی موضوع بیمه‌های بدنه خودرو و یا شخص ثالث، معمولا کارشناسان پلیس راهور در محل حاضر و نسبت به ترسیم کروکی و تنظیم گزارش تصادفات اقدام می‌نمایند. اما از جهتی نمی‌توان این گزارش را مورد وثوق قرار داد زیرا در برخی اوقات به دلیل حجم زیاد پرونده‌ها، ضابطین محترم قضایی، صرفا به اجرای کلیشه‌ای تحقیقات مبادرت می‌ورزند و لذا محتمل است این گونه تحقیقات عمق و محتوای کیفی چندان مناسبی نداشته باشد. در تشکیلات افسران تحقیق همیار بیمه کارشناسان زبده، متخصص و با تجربه که غالباً افسران بازنشسته واحدهای انتظامی و راهور می‌باشند می‌توانند در انجام تحقیقات جامع و کامل بیمه‌گر را یاری داده و با روش‌هایی مانند تحقیق میدانی، و مراجعه به مراکز درمانی، انتظامی، پزشکی قانونی و...  به اطلاعات جامعی برای کشف حقیقت دست یابند .